Nordreteaterverksted

Nordreteaterverksted -

Om oss

Nordre Teaterverksted består av elever fra Nøkkeland og Åvangen skoler i

Moss.

Åvangen skole har en lang teatertradisjon. I perioden 1996-2001 stod skolen

bak teatergruppa, 5’ern teaterverksted. 5’ern teaterverksted satte opp kjente

stykker som Charlie og sjokoladefabrikken, Peter Pan, Putti Plutti Pott, Robin

Hood med flere. Mange av forestillingene gikk for fulle hus på Gimle og

Parkteatret i Moss.

Nordre Teaterverksted ble etablert av Åvangen skole i 2010. I 2011 ønsket

skolen å utvide tilbudet til også å gjelde for elever fra naboskolen, Nøkkeland.

I år mottar skolene støtte fra Barne-likestillings og familiedepartementet til

dette prosjektet.

Fra 2013 ble teaterverkstedet et etablert samarbeidprosjekt mellom

skolene og foreldrene. Foreldregruppa har stiftet foreningen. “Nordre

kultur og teaterverksted” og er ansvarlige for teaterproduksjonene. Nordre

Teaterverksted satser stort i sine produksjoner. Det leies inn hjelp fra mange

profesjonelle aktører innenfor musikk, lyd, lys, sminke og kostymer. Foreldrene

til våre teaterelever gjør også en solid innsats ved å delta i snekkergrupper,

kostymegrupper, økonomigrupper, markedsføring med mer.

Formålet til Nordre Teaterverksted er å tilby alle elevene ved våre skoler et

gratis fritidstilbud. Vi har plass til alle som ønsker å være med.

Nordre Teaterverksted ønsker også å være et “aktivitetsverksted” for alle i

bydelen. Vi har derfor startet opp med å tilby ulike kurs og arrangementer for

store og små. Aktivitetene gir teatergruppa en ekstra inntekt samtidig som nye

sosiale relasjoner, på tvers av alder og skoler etableres.

Dersom du har spørsmål vedrørende Nordre Teaterverksted, er det bare å ta

kontakt med oss vis denne siden, på facebook eller besøke oss på en av våre

øvelser

Vi har fast øvetid hver onsdag fra 17.00 i gymsalen på Åvangen skole.